نظرات کاربران

سارا گنجی

سارا گنجیدوره زبان

با ورود به سایت‌های معرفی مدارس کشور کانادا و مطالعه نظرات خواهید دید که دیدگاه مثبتی نسبت به مدرسه بین المللی فورت اریه Fort Erie International Academy وجود دارد. همچنین در سایت رسمی مدرسه می‌توانید نظرات و سخنان اساتید و کادر مدیریتی مدرسه را مشاهده نمایید. 

سارا گنجی

سارا گنجیدوره زبان

این مدرسه به دلیل دارا بودن وای‌فای رایگان و امکانات ورزشی باعث شد تا بتوانم بهترین 5 سال عمرم را در این مدرسه بگذرانم و بهترین دوستانم را در این مدرسه پیدا کنم." یک دانش‌آموز این مدرسه نیز می‌گوید: " شاید تحصیل در این مدرسه کمی برایم سخت بود. آن‌ هم به دلیل سخت‌گیری معلمان. اما حالا می‌فهمم که تمام این سخت‌گیری‌ها تنها برای یادگیری من بوده‌اند.

سارا گنجی

سارا گنجیدوره زبان


سارا گنجی

سارا گنجیدوره زبان

این مدرسه به دلیل دارا بودن وای‌فای رایگان و امکانات ورزشی باعث شد تا بتوانم بهترین 5 سال عمرم را در این مدرسه بگذرانم و بهترین دوستانم را در این مدرسه پیدا کنم." یک دانش‌آموز این مدرسه نیز می‌گوید: " شاید تحصیل در این مدرسه کمی برایم سخت بود. آن‌ هم به دلیل سخت‌گیری معلمان. اما حالا می‌فهمم که تمام این سخت‌گیری‌ها تنها برای یادگیری من بوده‌اند.