آیا کسانی که پذیرش تحصیلی دارند می توانند همسر و فرزندان خود را همراه داشته باشند؟

بله، همسر دانشجو می تواند به صورت تمام وقت در طول مدت تحصیل دانشجو ،مشغول به کار شود و همچنین فرزند یا فرزندانشان در مدارس دولتی مشغول به تحصیل شوند.

هزینه شرکت در دوره های تابستانی در انگلستان چقدر است؟

هزینه این دوره ها براساس طول دوره متفاوت است.
3 هفته: 2850 پوند
4 هفته: 3671 پوند
5 هفته: 4492 پوند