کشورها

آمریکای شمالی

کانادا

کانادا به لحاظ شاخص کیفیت زندگی در زمره ده کشور برتر و آرام جهان قراردارد. کانادا کشوری چند فرهنگی است و پذیرای افراد با خواستگاه‌های فرهنگی و نژادی متفاوت است. ...

بیشتر بخوانید
اروپا

انگلستان

امروزه بسیاری از مردم درصدد مهاجرت به انگلیس و اخذ اقامت دائم انگلستان هستند؛ از آنجایی که انگلستان یکی از مهم‌ترین و مطرح‌ترین کشورهای جهان در زمینه اقتصادی، سیاسی و...

بیشتر بخوانید